English (UK)
buttons bluemelos

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι γενικοί όροι πώλησης που αναφέρονται κατωτέρω (εφεξής "Γενικοί Όροι"), διέπουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ οποιουδήποτε χρήστη του δικτυακού τόπου www.telchines.gr (εφεξής ως "χρήστης" ή "Εσείς") και το εμπορικό σήμα όνομα Τελχίνες την ασφάλεια των υπηρεσιών - Γ. Χατζηγεωργίου, με βάση Γρ. Λαμπράκη 618, 18758, Κερατσίνι, Πειραιάς, Ελλάδα με ΑΦΜ 046488370, Ε' ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 210 4627836, FAX +30 213 0409902

Δεν υπάρχουν άλλοι όροι που ισχύουν εκτός από τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης, οι οποίοι αντικαθιστούν οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός από οποιαδήποτε προηγούμενη ρητή και έγγραφη απαλλαγή. Η "ΤΕΛΧΙΝΕΣ" περιστασιακά μπορεί να τροποποιήσει ορισμένες διατάξεις των γενικών όρων της, η οποία πρέπει να διαβάζεται κάθε φορά στην ιστοσελίδα www.telchines.gr. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι δεσμευτικές από τη στιγμή που τίθενται σε απευθείας σύνδεση και δεν μπορούν να ισχύσουν για συμβάσεις που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως. Κάθε αγορά μέσω της ιστοσελίδας www.telchines.gr διέπεται από τους γενικούς όρους που ισχύουν κατά την ημερομηνία της παραγγελίας. Θεωρούμε ότι με την επικύρωση της παραγγελίας σας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους γενικούς όρους της πώλησης, αφού τα διαβάσετε.
Με την είσοδό στην ιστοσελίδα www.telchines.gr , θα δεσμεύεστε να συμμορφωθείτε με τους Γενικούς Όρους και τους Όρους Χρήσης που εμφανίζονται σ 'αυτή.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  • Συμμόρφωση
  • Διαθεσιμότητα
  • Τιμές

Συμμόρφωση

Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση από την εταιρεία ΤΕΛΧΙΝΕΣ συμμορφώνονται με τα πρότυπα που ισχύουν στην Ελλάδα. Στοιχεία όπως φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά και κάθε πληροφορία και χαρακτηριστικά που απεικονίζονται και συνοδευουν τα προϊόντα δεν είναι συμβατικά. Ο καταναλωτής είναι ο μόνος κριτής της συμβατότητας των παραγγελθέντων προϊόντων με εξοπλισμό που έχει ήδη στην κατοχή του. η ΤΕΛΧΙΝΕΣ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της που εμφανίζονται στις οδηγίες χρήσης. Ως εκ τούτου, οι πυροσβεστήρες ειδικού σχεδιασμού οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να σβήσουν μικρές πυρκαγιές σε σπίτι σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσουν τον χρήστη απ'την υποχρέωσή του να φροντίζει για την συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων από επαγγελματίες της πυρασφάλειας.

Διαθεσιμότητα

Αποδέχεστε ότι η παραγγελία σας θα κατασκευαστεί κατόπιν αιτήματός σας με το υλικό των διαφορετικών χρωμάτων που υπάρχει σε απόθεμα στα εργαστήρια μας. Σε περίπτωση που ένα από αυτά τα χρώματα που παραγγείλετε δεν είναι διαθέσιμο σε απόθεμα, αναλαμβάνουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός 5 ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας σας, εάν είναι ανάγκη, για να σας ενημερώσουμε σχετικά και να σας συμβουλέψουμε σε πόσο καιρό το προϊόν θα μπορούσε να να σας παραδοθεί.

Τιμές

Οι τιμές πώλησης που αναγράφονται στην ιστοσελίδα www.telchines.gr είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, αλλά τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται.

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

  • Όροι πληρωμής
  • Καταναλωτής ή "Χρήστης"

Οι όροι πληρωμής

Για να κάνετε την παραγγελία σας, υπάρχουν 2 μέσα πληρωμής στη διάθεσή σας: - μέσω του Διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας μας: www.telchines.gr, 24/7 & μέσω ταχυδρομείου μαζί με μια εκτύπωση της παραγγελίας σας και τον τρόπο πληρωμής σας - πληρωτέο στην ΤELCHINES SAFETY SERVICE και να απευθύνεται σε: Γ. Χατζηγεωργίου, Γρ. Λαμπράκη 618, 18758, Κερατσίνι, Πειραιάς, Ελλάδα. Θα επιβεβαιώσουμε τότε την παραγγελία και θα σας ενημερώσουμε για την ημερομηνία παραλαβής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, η σύμβαση πώλησης θεωρείται ότι έχει συναπτεί, μόλις ο λογαριασμός του καταναλωτή έχει χρεωθεί ή από την ημερομηνία παραλαβής της επιταγής.

Ο καταναλωτής ή "χρήστης"

Ο καταναλωτής δηλώνει ρητώς ότι έχει όλες τις άδειες που απαιτούνται για τον τρόπο πληρωμής που αυτός / ή έχει επιλέξει για την επικύρωση του / της παραγγελίας. Επιπλέον, αυτός / ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει τη φερεγγυότητα του/της πριν από κάθε παραγγελία, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για την εταιρεία Τελχίνες να προχωρήσει με την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Επιπλέον, η www.telchines.gr ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία ή παράδοση σε περίπτωση άρνησης πληρωμής της από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σχετικούς με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο καταναλωτής. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μια παραγγελία ή να κάνει μια παράδοση μέσω Διαδικτύου με την οποία υφίσταται διαφορά, ιδίως όσον αφορά την πληρωμή μιας προηγούμενης παραγγελίας.
Επιπλέον, ο καταναλωτής έχει ενημερωθεί ότι η εταιρεία Τελχίνες μπορεί να πραγματοποιήσει ανάλυση ή την επαλήθευση των παραγγελιών για την καταπολέμηση της διαδικτυακής απάτης, στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία Τελχίνες διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον καταναλωτή οποιαδήποτε απόδειξη θεωρεί σχετική. Μόλις αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, η Τελχίνες διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία ή την παράδοση, ακόμα και στην περίπτωση έγκρισης της πληρωμής που εκδίδεται από τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θα πρέπει αυτή η ανάλυση ή επαλήθευση να δείχνει ότι το εν λόγω διάταγμα ήταν κατά παράβαση δικαιωμάτων τρίτων. Επιπλέον, δεν πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση κακοδιαχείρισης ή δόλιας χρήσης του μέσου πληρωμής που δεν ανιχνεύεται από αυτή την διαδικασία της ανάλυσης ή / και επαλήθευσης.

TΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόντα που αγοράζονται στην ιστοσελίδα www.telchines.gr μπορούν να παραδοθούν σε όλες τις χώρες που εμφανίζονται στην λίστα της ιστοσελίδας. Η παραγγελία σας θα παραδοθεί στη διεύθυνση που ορίσατε κατά την παραγγελία σας. Για παραδόσεις, η Τελχίνες έχει επιλέξει: Courier. Αυτή η επιλογή παράδοσης σας επιτρέπει να λαμβάνετε δέμα σας εντός 48 ωρών. Η παραγγελία σας θα πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία εντός 2 εβδομάδων και θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Η Τελχίνες αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τους χρόνους παράδοσης που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.telchines.gr. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις συνέπειες της καθυστέρησης στην παράδοση ή την απώλεια ενός δέματος που προκαλείται από τρίτους ή από δική σας ευθύνη ή λόγω απρόβλεπτων και αναπόφευκτων αιτιών που αποτελούν ανωτέρα βία.
Σε περίπτωση που ένα δέμα δεν παραδίδεται μέσα στον καθορισμένο χρόνο, μια έρευνα από την πλευρά του μεταφορέα πρέπει να διεξάγεται, η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει αντικατάσταση ή να σταλεί άλλο δέμα. Μετά την παραλαβή της παραγγελίας σας, σας συνιστούμε να εξακριβώσετε τη συμμόρφωση των παραδιδόμενων προϊόντων σας με την παραγγελία σας και να καθορίσετε, αν είναι ανάγκη, στο δελτίο παράδοσης, μαζί με την υπογραφή σας, οποιαδήποτε ανωμαλία τους.

Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων νομικών εγγυήσεων, σας συνιστούμε να παραδώσετε οποιοδήποτε πλεόνασμα που δεν συμμορφώνεται με την παραγγελία σας, το συντομότερο δυνατόν, μέσω ταχυδρομείου στην Τελχίνες, Γρ. Λαμπράκη 618, 18758, Κερατσίνι, Πειραιάς, Ελλάδα με ΑΦΜ 046488370, Ε' ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 210 4627836, FAX +30 213 0409902.
Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, κυρίως, δηλαδή με τη συσκευασία, τα αξεσουάρ και τις οδηγίες χρήσης. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν το χρήστη. Μερικές φορές, ένα δέμα φτάνει σε κακή κατάσταση, συνθλίβεται και αλλοιώνεται η εμφάνιση του πυροσβεστήρα. Αυτό το μειονέκτημα είναι πέρα ​​από τον έλεγχό μας, και μόνο η εταιρεία Courier φέρει ευθύνη. Μετά την παραλαβή του δέματος, σας ζητάμε συνεπώς να αρνηθείτε να παραλάβετε το δέμα και να καθορίσετε την αιτία της άρνησης (π.χ. παράδοση σε κακή κατάσταση). Το προϊόν στη συνέχεια θα επιστραφεί σε εμάς χωρίς επιπλέον κόστος. Έπειτα θα σας στείλουμε μια νέα παραγγελία, το συντομότερο δυνατό. Αν όμως δεχθείτε αυτό το δέμα, θα αναλάβετε το κόστος της επιστροφής στην Τελχίνες, Γρ. Λαμπράκη 618, 18758, Κερατσίνι, Πειραιάς, Ελλάδα με ΑΦΜ 046488370, Ε' ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 210 4627836, FAX +30 213 0409902 για μια νέα παράδοση. Στην περίπτωση των αναγνωρισμένων μη συμμόρφωθέντων προϊόντων, η Τελχίνες θα αντικαταστήσει το προϊόν. Σας συμβουλεύουμε ότι η καθυστέρηση στην παράδοση των 72 ωρών είναι δυνατή όσον αφορά την παράδοση της παραγγελίας σας, αυτό συμβαίνει κυρίως για λόγους ασφαλείας, κάθε απόφαση που καταβάλλεται από πιστωτική κάρτα, πρέπει να επαλήθευτεί από την Τελχίνες.

Μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες για την επικύρωση της αγοράς σας. Κατά συνέπεια, και με σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε καθυστέρησης, διευκρινίστε κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας:
- Μια επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το οποίο ο χρήστης πληρώνει (π.χ. cosmote, hol, forthnet, info κλπ...). - Σταθερό τηλέφωνο (στο χώρο εργασίας ή στο σπίτι), όπου μπορείτε να φτάσετε σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Επιπλέον, για κάθε παραγγελία στην ιστοσελίδα www.telchines.gr για ποσό άνω του ορίου των 200 ευρώ που καθορίζεται από την Τελχίνες, η υπόδειξη της ταυτότητας και η απόδειξη διαμονής πρέπει να μας αποσταλεί με fax, e-mail ή ταχυδρομείου.
Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία, όμως τα μέτρα αυτά είναι η απόδειξη της επιθυμίας μας να προστατεύσουμε τους πελάτες μας από ενδεχόμενες απάτες με πιστωτικές κάρτες.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ

Οι πελάτες που διαμένουν στο εξωτερικό (εκτός ΕΕ) μπορεί να δικαιούται επιστροφής του ΦΠΑ. Γι 'αυτό, όταν το δέμα έχει παραληφθεί, θα πρέπει να μας στείλετε ένα αντίγραφο του τιμολογίου και την απόδειξη της διαμονής σας στο εξωτερικό.
Μετά την παραλαβή του δελτίου από το τελωνείο, ο Χρήστης πρέπει να μας το στείλει, μαζί με ένα έγγραφο αναγνώρισης τραπεζικού λογαριασμού, τότε η Τελχίνες θα επιστρέψει τον ΦΠΑ με επιταγή.

Όσον αφορά τις επιστροφές ΦΠΑ, το 3% των επιστροφών θα αφαιρούνται για "το κόστος επεξεργασίας". Με ταχυδρομείο : Γρ. Λαμπράκη 618, 18758, Κερατσίνι, Πειραιάς, Ελλάδα με ΑΦΜ 046488370, Ε' ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 210 4627836, FAX +30 213 0409902

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

Όλες οι πληρωμές που γίνονται στην www.telchines.gr, αξιολογούνται και ελέγχονται από την τράπεζα Eurobank. Η Τελχίνες προσφέρει 2 τρόπους πληρωμής: Πιστωτική κάρτα (CB Eurocard, Visa ή Mastercard), επιταγή (εσωκλείστε φωτοτυπία της ταυτότητας, της εντολής αγοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας σας).

Για την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί όταν κάνετε την παραγγελία, με την προϋπόθεση να έχουν λάβει την πρώτη έγκριση της χρέωσης του λογαριασμού σας από τα αντίστοιχα κέντρα πληρωμής, χωρίς τα οποίες η παραγγελία σας δεν θα υποβληθεί σε επεξεργασία. Online πληρωμή με πιστωτική κάρτα γίνεται μέσω του SSL (Secure Socket Layer) σύστημα ασφαλείας, το οποίο επιτρέπει την κρυπτογράφηση των στοιχείων της τράπεζάς σας, όταν αποστέλλονται σε απευθείας σύνδεση.

Για την πληρωμή με επιταγή, θα πρέπει να μας στείλετε, μαζί με την περίληψη της παραγγελίας σας, επιταγή σε διαταγή Χατζηγεωργίου Β. & Χατζηγεωργίου Γ. , που απευθύνεται στην Τελχίνες, Γρ. Λαμπράκη 618, 18758, Κερατσίνι, Πειραιάς, Ελλάδα με ΑΦΜ 046488370, Ε' ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 210 4627836, FAX +30 213 0409902. Μόλις έχουμε εξαργυρώσει την επιταγή σας, θα σας στείλουμε την παραγγελία σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Για την αγορά ενός προϊόντος στην ιστοσελίδα www.telchines.gr, έχετε σαφές περιθώριο 7 ημερών, που προβλέπεται από τον νόμο, να επιστρέψετε ένα προϊόν με το οποίο δεν είστε ικανοποιημένοι. Εντός αυτής της προθεσμίας, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν, με δική σας επιβάρυνση, μαζί με το τιμολόγιο. Σας συνιστούμε να επιστρέψετε το εμπόρευμα με συστημένη επιστολή παράδοσης ή επιστολή από το ταχυδρομείο και, ενδεχομένως, να ασφαλίζονται από τον αερομεταφορέα για την αξία αγοράς των προϊόντων. Αυτό είναι απαραίτητο σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των εμπορευμάτων από τις υπηρεσίες τους. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή γίνεται με έξοδα και κίνδυνο του καταναλωτή.

Μόνο τα προϊόντα που παραλαμβάνονται στην αρχική τους κατάσταση και πληρότητα (εξαρτήματα, οδηγίες χρήσης), στην αρχική τους συσκευασία, πρέπει να γίνουν αποδεκτά. Κάθε προϊόν που έχει υποστεί ζημιά, ή η συσκευασία έχει υποστεί βλάβη πάνω από εκείνη που αναμενόταν κατά το άνοιγμα, επιστρέφονται, υπό τους όρους που εμφανίζονται παρακάτω. Εάν το προϊόν αυτό πρέπει να σταλεί πίσω στην SIE ελλιπές ή φθαρμένο, η έκπτωση της επιστροφής θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα πωλήσεων. Η Τελχίνες θα δικαιολογήσει αυτή την έκπτωση με την αποστολή στον πελάτη ένος εγγράφου που συντάσσεται από το Τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας. Οι προθεσμίες που θέτονται παραπάνω ισχύουν από την παραλαβή της παραγγελίας. Αυτό το δικαίωμα ακύρωσης λειτουργεί χωρίς ποινή, εκτός από τα ταχυδρομικά τέλη. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης του προϊόντος, στο πλαίσιο του δικαιώματος της ακύρωσης, η Τελχίνες θα αναλάβει να επιστρέψει στο χρήστη τα χρήματα του όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Για οποιαδήποτε επιστροφή του δέματος, θα πρέπει είτε να στείλετε το δέμα με τη Courier (ή άλλους φορείς) στην Τελχίνες, Γρ. Λαμπράκη 618, 18758, Κερατσίνι, Πειραιάς, Ελλάδα με ΑΦΜ 046488370, Ε' ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30 210 4627836, FAX +30 213 0409902.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα ταχυδρομικά τέλη πρέπει να καταβάλλονται από τον πελάτη.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Τελχίνες δεν ευθύνεται για τη μη εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης, σε περίπτωση άσκησης ανωτέρας βίας, από τη μία πλευρά, είτε ολική ή μερική διακοπή λειτουργίας ή απεργία, και ιδίως των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των μέσων μεταφοράς ή επικοινωνίας ή σε περίπτωση υπαιτιότητας του πελάτη. Σας συνιστούμε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα που περιέχονται στα προϊόντα που αγοράζονται. Η Τελχίνες δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις συνέπειες της μη ορθής χρήσης των προϊόντων που πωλούνται στην ιστοσελίδα www.telchines.gr

ΣΧΟΛΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όλα τα σχόλια από χρήστες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.telchines.gr ελέγχονται και εποπτεύονται από την ομάδα μάρκετινγκ.
Σε περίπτωση που το περιεχόμενο παραβιάζει το νόμο και το ηθικό κώδικα (καταχρηστική διαφήμιση, δυσφημιστικά δήλωση, προσβολές, από τις παρατηρήσεις πλαίσιο...) η Τελχίνες διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να τροποποιήσει το σχετικό γνώμη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επειδή οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και τη διανομή των παραγγελιών και την επεξεργασία του τιμολογίου, η απουσία τους ενδέχεται να οδηγήσει στην ακύρωση της παραγγελίας σας. Με την εγγραφή στην ιστοσελίδα www.telchines.gr, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μας παρέχετε ειλικρινή ενημέρωση σχετικά με τον εσάς. Η ανακοίνωση ψευδών πληροφοριών αποτελεί παραβίαση των παρόντων γενικών όρων και των όρων χρήσης που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.telchines.gr. H Τελχίνες επιτρέπεται να λαμβάνουν, να επεξεργάζονται και να χρησιμοποιούν πληροφορίες που σας αφορούν. Τα δεδομένα αυτά είναι αντικείμενο της επεξεργασίας του υπολογιστή.
Μπορείτε να έχετε μόνιμη πρόσβαση στα δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΕ και τις εθνικές νομοθεσίες που ισχύουν . Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα με το ταχυδρομείο για Τελχίνες, Γρ. Λαμπράκη 618, 18758, Κερατσίνι, Πειραιάς, Ελλάδα, ή μέσω e-mail στην ιστοσελίδα www.telchines.gr για να ενημερωθείτε για τις οποιεσδήποτε πληροφορίες έχει η Τελχίνες που σας αφορούν. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή και κατόπιν αιτήσεως να τροποποιήσετε αυτά τα δεδομένα. Αν γίνει δεκτή, κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα www.telchines.gr, θα λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσφέρουν νέα προϊόντα, αποκλειστικές προσφορές, ειδικές προσφορές.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσετε να λαμβάνετε emails από εμάς, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που παρέχεται για το σκοπό αυτό και εφόσον στο κάτω μέρος της σελίδας του κάθε e-mail αναφέρεται ότι εμείς ή κάποιος από τους εταίρους μας σας έχουμε στείλει.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σχέδια, γραφικά και συλλογές είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας Τελχίνες. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή χωρίς προηγούμενη συμφωνία της Tελχίνες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

Kεντρικά Γραφεία:
Σωκράτους 18, Δραπετσώνα 186 48
Αποθήκη:
Μιχαληνού 5, 18648, Δραπετσώνα

EMAIL

Υποδοχή:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εμπορικό τμήμα/Τμήμα Marketing:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τμήμα Πωλήσεων:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

Τηλ:
+30210 4014555 | +30210 4627836
Fax:
+30213 0409902
Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.